Načítavam košík

Načítavam košík

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Autorské práva

Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. V zmysle § 24 Autorského zákona je zakázané kopírovanie a iné použitie akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky na priame či nepriame obchodné účely iným podnikateľským subjektom bez súhlasu autora a bez majetkového vyrovnania. Dane práva upravuje zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Porušenie autorského práva je v zmysle § 283 zák. č. 300/2005 Z.z. trestné !!!

 

Vymedzenie pojmov

1.    Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.bemaca.sk

Obchodné meno :  Marcela Knížatová, Fyzická osoba – podnikateľ

Sídlo :                       Bojná 682, 95601

IČO :                          45955026

DIČ :                          1082642275

Email :                       info@bemaca.sk

Tel. :                          +421910 561617

Zapísaný v Živnostenskom registri OU-TO-OZP č.470-15891

2.    Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

3.    Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.bemaca.sk

4.    Objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

Ochrana osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 

Zákazník môže svoju objednávku zrealizovať viacerými spôsobmi a to:

- prihlásením sa do nášho web-shopu a následným nákupom cez košík

- e-mailom na adrese info@bemaca.sk

- telefonicky na tel. čísle:  +421910 561617

 

Storno

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku objednávky a do vyexpedovania tovaru emailom na info@bemaca.sk . Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade takéhoto storna nebude kupujúcemu účtovaný žiaden poplatok za stornovanie objednávky.

V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky prípadné zľavy z danej objednávky.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona č. 108/2000 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie pri splnení nasledujúcich podmienok :

-          zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@bemaca.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom priloží faktúru, formulár (viď príloha) s podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí

-          tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie priamo na našu adresu

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

 

Výmena tovaru

Tovar je samozrejme možné vymeniť do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, vždy ale len za tovar, ktorý je skladom, máme ho uvedený v našom e-shope www.bemaca.sk.

POZOR! NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ / VYMENIŤ: - plavky a spodné prádlo (z hygienických dôvodov) máte tak istotu, že tovar nebol pred vami žiadnou osobou skúšaný.

 

Adresa na vrátenie alebo výmenu tovaru:

beMACA.sk

Marcela Knížatová

Bojná 682

95601 Bojná

 

Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne , podľa dostupnosti tovaru na sklade. Tovar skladom zvyčajne odosielame do 24-48 hodín v pracovné dni.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (daňový doklad, pokiaľ tento doklad nebol zaslaný vopred na email kupujúceho) a návod na používanie, prípadne záručný list.

 

Platobné podmienky

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Zákazníkovi je účtovaná čiastka, ktorá sa objaví na stránkach vytvárania objednávky v okamihu jej odoslania. Táto suma predstavuje vždy konečnú cenu.

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

1. Dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru. Tovar na dobierku odosielame len v rámci SR

Objednávka v rámci SR (doručenie slovenskou poštou) : poštovné 3,90 eur

Objednávka v rámci SR (doručenie poštovým kuriérom na adresu) : poštovné 3,90 eur

2. Prevodom na účet - na e-mail zadaný pri objednávke obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po úhrade Vám bude tovar odoslaný.

Objednávka v rámci SR (doručenie slovenskou poštou) : poštovné 2,90 eur

Objednávka s doručením do ČR : poštovné individuálne podľa hmotnosti balíka

3. Paypal – bezpečný internetový platobný systém, ktorý umožňuje prevody peňazí medzi účtami, ktoré sú identifikované E-mailovými adresami.

Objednávka v rámci SR (doručenie slovenskou poštou) : poštovné 2,90 eur

Objednávka s doručením do ČR : poštovné individuálne podľa hmotnosti balíka

4. Card Pay - Platobná / kreditná karta VisaVisa ElectronMasterCardMaestroDiners Club International- bezpečná online platba platobnou / kreditnou kartou cez platobný portál CardPay.

Objednávka v rámci SR (doručenie slovenskou poštou) : poštovné 2,90 eur

Objednávka s doručením do ČR : poštovné individuálne podľa hmotnosti balíka

 

Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej faktúry.

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade kedy si zákazník objednaný tovar formou dobierky neprevezme, pri ďalšej objednávke od zákazníka na dobierku môže požadovať najprv úhradu vopred prevodom na účet a následne zaslanie tovaru zákazníkovi.

 

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií. Týka sa tovaru, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho. 

Reklamácie nám prosím doručte poštou na adresu (nie dobierkou) :

beMACA.sk

Marcela Knížatová

Bojná 682

95601 Bojná

 

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. 

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.  

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@bemaca.sk

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

- mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

- používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia

- zanedbaním starostlivosti o tovar

- nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami

- prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru, ktorým je obuv:

- deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu

- opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu obuvi, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania obuvi. (v zmysle návodu na použitie)

- mechanické opotrebovanie ( napr. deformácie podošiev a zvršku, deformácie pätičiek pri nazúvaní bez obuváku, prípadne bez rozšnurovania, pretrhnutie či prerezanie materiálu , vysúšanie obuvi na tepelnom zdroji atď.)

- mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie päty v dôsledku obúvania bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)

- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

- na obuv, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi

- premokanie flexiblovej obuvi jej používaním vo vlhkom alebo mokrom prostredí

 

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt. Priložte kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ďalej priložte definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá prosím označte.

Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnéj reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

 

V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar (v prípade, že bude ešte dostupný). Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

- Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 

PRÍLOHA:

 

Výmenný / reklamačný formulár

Slúži na výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru

 

V prípade, že ste s tovarom z akýchkoľvek dôvodov neboli spokojní, môžete ho do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť.

Pre urýchlenie vašej reklamácie / vrátenia / výmeny, prosím vyplňte tento formulár a priložte ho spolu s faktúrou k tovaru.

 

 

VRÁTENIE PRODUKTOV (prosím zakrúžkujte požadované možnosti):

 

 

Dôvod vrátenia tovaru :

·         Reklamácia (chybný tovar - prosím vyplňte aj dôvod vrátenia v nasledujúcej tabuľke)

·         Vrátenie do 7 dní bez udania dôvodu (dôvod vrátenia nemusíte udávať)

 

 

Vraciam nasledujúci tovar:

 

Názov tovaru (príp. kód tovaru) / Dôvod vrátenia

Farba / Veľkosť

Počet

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátený tovar požadujem:

·         Vymeniť za iný tovar

 

Názov tovaru (príp. kód tovaru)

Farba / Veľkosť

Počet

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Vrátiť sumu za tovar na číslo účtu _______________________ / ________

 

Meno zákazníka:   ___________________________________

E-mailová adresa:  ___________________________________              

                                                                                                                                         

Číslo objednávky:  ___________________________________              

                                                                                                                                         

Číslo faktúry:  ___________________________________                  ________________________

                                                                                                                                            Podpis zákazníka

 

   

Platby za vrátený tovar odosielame ihneď po prijatí Vami zaslaného tovaru, najneskôr do uplynutie zákonnej lehoty 15 dní.

V prípade výmeny za iný kus tovaru Vám náhradný tovar zasielame okamžite ako je to možné. O všetkom Vás budeme informovať.

 

 

O spoločnosti

Newsletter

Vložte svoju e-mailovú adresu

Facebook